Žaneta Hrubá: Začíname hľadať rovnováhu až keď sa cítime vyčerpané a smutné

Má vyštudovanú farmáciu, ale dušou je alchymistka. Je jej blízka fytoterapia. Prepája východnú diagnostiku so západnou liečbou, a medicínu vníma celostne. Založila značku YHARMONY, pod ktorou svoje poznatky spája a podporuje tak nazerať na zdravotný problém v súvislostiach. Pomáha ženám nájsť rovnováhu aj prostredníctvom liečivých zmesí a liečebnej kozmetiky, pripravených podľa vlastných receptúr. 

1. Prepájate východnú diagnostiku so západnou liečbou. Čím je toto spojenie výnimočné, čo človeku prináša?

Keďže naša – západná medicína – je zameraná skôr na potláčanie symptómov ako na hľadanie príčiny, veľmi prínosný je pohľad východnej medicíny, ktorá vidí súvislosti medzi stavom jednotlivých orgánov, a oveľa viac sleduje cykly prebiehajúce v prírode. Teda súvislosti nám ukáže, vysvetlí najmä východná medicína. Západná (ktorá je nášmu organizmu bližšia), nám pomôže príznaky zvládnuť. Veľkým rozdielom je tiež, že západná medicína posudzuje príznaky, chorobu, všeobecne. Kým medicína východná sa pozerá na konkrétneho človeka a jeho konkrétne príznaky, oveľa podrobnejšie. Spojením oboch uhlov pohľadu dostávame celkový, jasnejší, obraz.

Odporúčame: Vzťah na diaľku: Ako ho zvládnuť a ako ho rozvíjať tým správnym smerom?

alchymistka Žaneta Hrubá

Zdroj: facebook.com/zaneta.hruba.5

2. Ste zakladateľkou YHARMONY – pričom “Y” znamenajú vlastne Yin a Yang. Prečo podľa vás mnoho žien v súčasnosti žije v disharmónii a hľadá súlad/rovnováhu v živote?

V tejto dobe sú na nás ženy kladené oveľa väčšie nároky, ako to bolo kedysi. Ženy mnohokrát zastávajú v rodine aj tú Yangovú, mužskú rolu. Popri starostlivosti o deti zabúdajú na seba a nevyživujú svoju hlbokú Yinovú, ženskú podstatu. Keď sa však misky váh veľmi vychýlia, vtedy začíname cítiť, že ako ženy nie sme videné. Prejavuje sa to obrovskou vyčerpanosťou a smútkom v duši. A veľakrát až vtedy začíname hľadať rovnováhu…

3. Aký má pre vás význam prevencia a aké kroky v rámci prevencie zdravia robíte?

Mne v prevencii zdravia veľmi pomáhajú práve znalosti fungovania orgánov podľa východnej filozofie, kolobeh 5-ich elementov, ktorý nám hovorí, kedy (v ktorom mesiaci) je aký vnútorný orgán najviac zaťažovaný, kedy mu treba venovať viac pozornosti a preventívne ho posilniť. Prevenciou sa rozumie konkrétna výživa v tom-ktorom období, spôsob úpravy jedla a pomocou fytoterapie a našich bylín to dopĺňam o čajovinové kúry.

4. Pre zdravie ženy je názov blížiacej sa konferencie, na ktorej budete prednášať. Čo podľa vás môžu urobiť ženy pre svoje zdravie?

V prvom rade nezabúdať na seba :-). Starať sa o svoje telo, vedieť vnímať zmeny, pravidelne si kontrolovať prsníky. Všímať si svoj cyklus, vedieť, kedy mám energie dostatok a kedy naopak si mám vyžiadať čas pre seba. Mať telo i myseľ v rovnováhe :-).

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE