Spoločnosť Beiersdorf predstavuje prvý celosvetový dobrovoľnícky deň

Organizáciou Dobrovoľníckeho dňa pre zamestnancov spoločnosť Beiersdorf opäť preukazuje svoj záväzok k Programu udržateľnosti „SKIN BEYOND SKIN“. Všetci zamestnanci spoločnosti Beiersdorf po celom svete majú príležitosť stať sa na jeden deň dobrovoľníkmi a podporiť potrebné.

Prvý deň „SKIN BEYOND SKIN“ je celosvetová iniciatíva s cieľom podporiť spoločenský a environmentálny záväzok spoločnosti Beiersdorf smerom k inkluzívnejšej spoločnosti a trvalému pozitívnemu dopadu na životné prostredie.

Od mája do júla 2023 budú mať zamestnanci po celom svete možnosť získať platené voľno na jeden deň, počas ktorého sa budú venovať dobrovoľníckej činnosti v spolupráci s miestnymi organizáciami.

V Slovenskej republike Beiersdorf spolupracoval s Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Zamestnanci vyčistili chránené okolie hradu Devín (Devínske Karpaty, chránené územia Natura 2000) od odpadkov a inváznych burín a ochránili tak zákonom chránené rastliny.

Pozri aj: Najvyšší čas pripraviť sa na leto! So značkou NIVEA je to hračka

SKIN BEYOND SKIN

Zdroj: Beiersdorf

„V spoločnosti Beiersdorf si uvedomujeme našu zodpovednosť za podporu pozitívnych zmien a každý deň sme plne odhodlaní usilovať sa o to, aby sa naše ciele udržateľnosti stali realitou. Preto je nám potešením predstaviť náš vôbec prvý celosvetový dobrovoľnícky projekt „SKIN BEYOND SKIN“.

Od mája do júla 2023 má viac ako 20 000 zamestnancov po celom svete možnosť venovať jeden pracovný deň účasti na spoločnej aktivite pre prínos miestnej komunite a spoločne prispieť ku globálnym cieľom spoločnosti.

Tieto rozmanité dobrovoľnícke aktivity pomôžu realizácii nášho Programu udržateľnosti „SKIN BEYOND SKIN“, a prispejú tak k väčšej inklúzii v rámci spoločnosti a trvalému pozitívnemu dopadu na životné prostredie,“ hovorí Rogier Bart de Jonge, generálny riaditeľ spoločnosti Beiersdorf.

Prinášame STAROSTLIVOSŤ do Slovenskej republiky

Beiersdorf Slovakia, s.r.o. svojím dobrovoľným zapojením do spoločenských a environmentálnych aktivít v rámci svojho prvého celosvetového dobrovoľníckeho dňa ukazuje záväzok k projektu „SKIN BEYOND SKIN“.

V spolupráci s miestnou charitatívnou organizáciou „Bratislavské dobrovoľnícke centrum“ mali všetci zamestnanci v Slovenskej republike možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít, ako je vyčistiť chránené okolie hradu Devín od odpadkov a inváznych burín a podieľať  sa tak na pozitívnych zmenách. Deň „SKIN BEYOND SKIN“ spoločnosti Beiersdorf sa konal 1. 6. 2023.

Neprehliadni: Novinka v boji proti vráskam s koenzýmom Q10

hrad Devín

Zdroj: Beiersdorf

Realizácia ambicióznych cieľov udržateľnosti

Cieľom celosvetového dňa „SKIN BEYOND SKIN“ spoločnosti Beiersdorf je merateľný a pozitívny dopad na životné prostredie a spoločnosť. Spoločnosť Beiersdorf si ako jedna z celosvetovo najväčších kozmetických spoločností uvedomuje svoju úlohu pri riešení zmeny klímy, a preto vytvorila Program udržateľnosti „SKIN BEYOND SKIN“ ako súčasť svojej firemnej stratégie C.A.R.E.+ na dosiahnutie konkurenčného udržateľného rastu.

Spoločnosť Beiersdorf naďalej vyvíja značné úsilie na realizáciu svojich cieľov v rámci Programu udržateľnosti „SKIN BEYOND SKIN“ a dosahuje významný pokrok smerom k svojim klimatickým cieľom. Spoločnosť si do roku 2025 stanovila ambiciózny klimatický cieľ znížiť absolútne hodnoty troch základných kategórií emisií 1, 2 a 3 o 30 % oproti východiskovému roku 2018.

V roku 2022 znížila spoločnosť Beiersdorf svoje absolútne emisie v kategóriách 1, 2 a 3 o 17 %, čo je veľmi dobrý výsledok, najmä pri súčasnom raste. Spoločnosť Beiersdorf nedávno získala od neziskovej organizácie Carbon Disclosure Project (CDP) hodnotenie „Triple-A“ (Trojité A), ako jedna z iba 13 spoločností po celom svete. CDP ocenila spoločnosť Beiersdorf za jej úsilie o ochranu klímy, vody a lesov najvyšším hodnotením „A“.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE